Eveline Sand

Muziekdocent

Eveline Sand

Muziekdocent

Evelina

In het muzikale werkveld neem ik verschillende rollen aan: docerend, coachend en uitvoerend. Ik richt me in deze verschillende rollen op het toegankelijk maken van muziek. Daarbij hecht ik veel waarde aan samenwerking en het verbinden van mensen.

In 2016 ben ik genomineerd voor de Jacques de Leeuw Prijs, een prijs voor de meest getalenteerde student van Fontys Hogeschool voor de Kunsten (FHK). Lees hier meer over mijn nominatie.

takje

Vogel Eveline als docent

Muziek is onlosmakelijk verbonden met de mens. Ze brengt diverse emoties in ons naar boven en laat ons terugdenken aan bijzondere momenten uit ons leven. Door kinderen al op jonge leeftijd goed muziekonderwijs te geven leren ze de muziek en daardoor elkaar beter kennen.

Om dit doel te bereiken, streef ik een intensieve, constructieve samenwerking tussen de vakspecialist muziek en groepsleerkrachten na. Dit ideaalbeeld komt tot uiting in mijn binnenschoolse activiteiten. Ik ben betrokken bij de muziekmethode 123ZING waar ik als trainer docententeams coach en lesmateriaal ontwerp. Daarnaast ben ik actief als vakleerkracht in het basisonderwijs en ben ik muziekconsulent vanuit kunstencentrum Nieuwe Nobelaer.

plant

Vogel Eveline als muzikant

Als zangeres ben ik op diverse podia te vinden. Zowel in een kleine als in een grote bezetting voel ik me op mijn plek. Ik kan er echt van genieten om mensen te vermaken of te raken met mijn muziek en werk daarbij graag samen met andere muzikanten. Samen met hen zorg ik voor een passend repertoire. Van een intieme setting tot bigband, van kleinkunst tot pop.

Vogel Buitenschools werkveld

Muziekeducatie beperkt zich niet tot de schoolmuren. Muziekscholen, koren, lokale orkesten en musicalgezelschappen: ook hier komt de docent muziek in beeld. Een mooie kans om muziek in de samenleving te verspreiden.

Om iedereen het muziekplezier te laten ervaren, zet ik me graag in voor laagdrempelige projecten met een groot sociaal karakter. Dit doe ik als dirigent (kerstkoor ‘The X-mas Vocals’), muzikaal leider (Repelsteeltjes en BuitenSpel Theater), maar ook als bestuurslid. In 2014 heb ik met een groep enthousiaste kunstmakers theatergroep BuitenSpel Theater opgezet. Deze groep richt zich op een generatie die in Zundert wat tussen wal en schip in valt: jongeren vanaf 20 jaar. Met succes: een jaar na dato stond onze eerste muziektheatervoorstelling 'De bende van Jan de Lichte' op de planken.